Kontakt

Domschule Osnabrück

Herrenteichswall 2

49074 Osnabrück

Tel.: 0541 – 3509810

Fax: 0541 – 3509820

E-Mail:

sekretariat@domschule-os.de

Schulleitung

Axel Diekmann, Oberschuldirektor

0541 – 3509810

Sabine Mueller, Oberschuldirektorstellvertreterin

0541 – 3509810

Schulträger

Schulstiftung im Bistum Osnabrück

Domhof 2

49074 Osnabrück

Tel.: 0541 318-189

Fax: 0541 318-188